Races Perilloses

Tenir un gos potencialment perillós comporta una responsabilitat. Segons el marc normatiu vigent, el propietari d’un animal de raça considerada potencialment perillosa ha de disposar d’una llicència administrativa que n’autoritza la tinença i conducció, emesa per l’ajuntament del municipi on està censat l’animal, amb una validesa de 5 anys.

Es consideren gossos potencialment perillosos els Akita Inu, American Staffordshire Terrier, Bullmastiff, Dòberman, Dog Argentí, Dog de Bordeus, Fila Brasileiro, Mastí Napolità, Pit Bull, Gos de Presa Canari, Rottweiler, Tosa Japonès (Tosa Inu), o qualsevol encreuament d’aquestes races. I també aquells que hagin tingut episodis d’agressions a persones o altres gossos, o que hagin estat ensinistrats per a l’atac i la defensa.

Així mateix, els ajuntaments també poden considerar potencialment perillosos gossos d’altres races, si compleixen determinades característiques, com ara:

-Presentar un perímetre toràcic d’entre 60 i 80 cm, altura a la creu entre 50 i 70 cm.

-Un pes superior a 20 Kg.

-Un cap voluminós, cuboide, robust, amb crani ample i gran, galtes musculoses i arrodonides. Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda.

-Un coll ample, musculós i curt. Un pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt.

-Unes extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats posteriors molt musculoses, amb potes relativament llargues formant angle moderat.

Marc normatiu sobre gossos potencialment perillosos (PDF)

Informació sobre tinença de gossos potencialment perillosos (PDF)